Veliko nam je zadovoljstvo da se Manpower Srbija našla među tri kompanije kojima je dodeljena nagrada za rodno najsenzitivniju kompaniju.

Veliko nam je zadovoljstvo da se Manpower Srbija našla među tri kompanije kojima je dodeljena nagrada za rodno najsenzitivniju kompaniju.

Nagradu, tradicionalno četvrtu godinu zaredom, dodeljuju Koordinaciono telo i Udruženje poslovnih žena kompanijama koje u svom poslovanju primenjuju strategiju društveno odgovornog poslovanja, vode računa o principima rodne ravnopravnosti i koje su pružile najbolji model uključivanja žena u lance dobavljača.

U našem poslovanju težimo ka tome da svima pružimo podjednake šanse i uslove za napredak i trudimo se da negujemo kulturu koja je naklonjena diverzitetu i inkluziji kroz različite aspekte. Ova nagrada je afirmacija naših težnji – okruženje bez rodne diskriminacije, gde valorizujemo ideje, predanost i postignuća svakog pojedinca.

Zahvalni smo što je naš trud prepoznat i što na ovaj način možemo pozitivno da utičemo na lokalnu poslovnu zajednicu, a kompanija Manpower Srbija će sa još većom motivacijom nastaviti u ovom smeru.

Contact us

Our friendly team would love to hear from you.

Regional News

Employee turnover Rate In 2021: Survey Results

Employee turnover Rate In 2021: Survey Results

Our offices

Sofia

GroWorking София Тех Парк, сграда Инкубатор, с адрес: София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 111Б

[email protected]

Plovdiv

GroWorking София Тех Парк, сграда Инкубатор, с адрес: София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 111Б

[email protected]

Burgas

GroWorking София Тех Парк, сграда Инкубатор, с адрес: София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 111Б

[email protected]

Albania
Bosnia & Herzegovina
Bulgaria
Montenegro
North macedonia
Serbia
Kosovo